Młodzież a problem narkotyków

Młodzież a problem narkotyków

Młodzież pochodząca z rodzin, gdzie występowało uzależnienie, w genach ma zapisane i niestety też staje się ofiarami nałogu. Inni zaczynają brać narkotyki ze względu na modę lub chęć przypodobania się środowisku, w którym przebywają. Inni też w ten sposób starają się poradzić ze swoimi problemami w domu lub szkole. Formy przyjmowania narkotyków też się zmieniły, teraz narkoman nie musi mięć strzykawki, bowiem wystarczy tabletka albo papieros. Osoby zażywające narkotyki nie są już takimi jak jeszcze kilka temu, teraz narkotyki są modne a nie są objawem kontestacji. Jeszcze parę lat temu narkomania kojarzyła się miejscami zamieszkałymi przez biedną młodzież, teraz jest odwrotnie, właśnie narkotyki są zażywane przez młodzież z bogatych domów, dobrze sytuowaną, która eksperymentuje w ten sposób i szuka sposobu na nudę. Kiedy narkoman czuję potrzebę zażycia narkotyku, jest to pragnienie jest tak przemożne, że nie liczy się nic innego, ani rodzina, ani przyjaciele, jest w stanie popełnić przestępstwo albo sprzedać swoje ciało, nawet gotów jest zaryzykować swoim lub cudzym życiem, aby tylko osiągnąć upragnione uspokojenie. Niestety dostęp do narkotyków jest tak łatwy, że młodzież, która chce spróbować nie ma żadnego problemu z nabyciem. Nadal problemem są dealerzy, sprzedający narkotyki pod szkołami, albo też w szkołach.