Metoda 12 kroków

Metoda 12 kroków

Metoda stosowana w różnych rodzajach uzależnienia, choć najczęściej utożsamiana z alkoholem. Metoda 12 kroków stosowana jest zarówno w alkoholizmie, jak i narkomanii, lekomanii czy wielu innych rodzajach uzależnienia, ale w zależności od konkretnego przypadku dostosowana jest adekwatni do niego. Co oznacza metoda dwunastu kroków? Jakie są to kroki? Krok pierwszy to przyznanie się, że jest się wobec danego uzależnienia kompletnie bezsilnym i nie ma się siły na kierowanie własnym życiem. Krok drugi dotyczy wiary w to, że istnieje siła, która jest w człowieku i która pozwoli mu przywrócić zdrowie . Krok trzeci to wiara w Boga i w to, że oddając mu si e w opiekę nic złego nam się więcej nie przytrafi. Krok czwarty to wykonanie bardzo odważnego, bo gruntownego rachunku moralnego, a więc rachunku sumienia. Krok piąty to wyznanie swoich błędów, zarówno człowiekowi jak i Bogu. Kolejne kroki to przede wszystkim gotowość do uwolnienia wad charakteru, zwrócenie się do Boga w pokorze, zrobienie specjalnej listy osób, które zostały przez osobę uzależnioną bardzo skrzywdzone, następnie niezbędne jest tak zwane zadośćuczynienie za popełnione grzechy względem swoich bliskich, przyznanie się do popełnionych błędów, dalej modlitwa i medytacja której zadaniem jest polepszenie więzi z Bogiem, oraz obietnica, że dzięki temu pobudzeniu moralnemu będzie się niosło przesłanie innym osobom uzależnionym.