Mechanizmy obronne a uzależnienie

Mechanizmy obronne a uzależnienie

Istotną rolę, niestety bardzo negatywną w przypadku uzależnienia szczególnie psychicznego odgrywają mechanizmy obronne, a więc skomplikowany system w jaki została wyposażona psychika ludzka. O co chodzi? Otóż mechanizm obronny to termin wprowadzony przez Zygmunta Freuda, który uważał, że człowiek wyposażony został w wewnętrzny system metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, te metody dążą przede wszystkim do ochrony osobowości, która zmaga się z tak zwanymi wewnętrznymi konfliktami, a przez to cierpi na niezwykle zaawansowane poczucie frustracji, lęku i niestety również poczucia winy. Dzięki tym metodom, niekoniecznie korzystnym dla człowieka jak i jego otoczenia, jest on w stanie funkcjonować mimo niezaprzestania zachowań destrukcyjnych takich, jak właśnie spożywanie środków uzależniających bądź dokonywanie czynności uzależniających. Choć w system ten wyposażony jest każdy człowiek i używa go w mniejszym lub większym stopniu, to w przypadku osób uzależnionych jest on nadużywany w celach samooszukiwania się i oczywiście wyjaśniania złych zachowań najczęściej poprzez wymówki w taki sposób, aby nie odczuwać poczucia, że zrobiło się coś złego. Mechanizmy obronne dzielą się na dwa typy – mechanizm obronny moralny i mechanizm obronny ego. Jaka jest różnica?