Ludzie niepełnosprawni

Ludzie niepełnosprawni

Osób niepełnosprawnych w naszym kraju jak i zagranica jest coraz większa grupa. Powodów niepełnosprawności jest bardzo wiele, i w sumie nie jesteśmy w stanie ich wszystkich wymieniać. Poza tym niepełnosprawność to zaburzenie niejednorodne. Wyróżniamy trzy rodzaje niepełnosprawności: fizyczną, intelektualną oraz społeczną. Osobami niepełnosprawnymi są takie osoby, których obecny stan zdrowia nie pozwala, ogranicza lub uniemożliwia prowadzenie tradycyjnego trybu życia. Niepełnosprawność może być w różnym stopniu, i ze względu na to niektórzy mogą podejmować pracę zawodową w zakładach pracy chronionej a inni natomiast są całkowicie wykluczeni z funkcjonowania w społeczeństwie. Osoby, które posiadają głęboki stopień upośledzenia wymagają oczywiście długotrwałej i całodobowej opieki ze strony drugiej osoby. Najczęściej jest to ktoś bliski – matka, żona, lub dziadkowie. Osoby, które posiadają lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności poddawane są rehabilitacji by w miarę możliwości funkcjonować w społeczeństwie.