Kto jest podatny na uzależnienia

Kto jest podatny na uzależnienia

Jak się okazuje uzależnienia mogą być efektem zaburzeń w rozwoju mózgu. Mniejsza ilość receptorów dopaminowych warunkuje większą podatność na niekorzystne czynniki, a przez to wpadanie w nałogi. Oprócz czynników dziedzicznych na podatność związaną z uzależnieniami ma środowisko zewnętrzne. Szybkie tempo życia i łatwy kontakt z używkami stwarza podatny grunt dla osób z zaburzeniami nastroju bądź będących w trudnej sytuacji. W sidła nałogu wpadają najczęściej osoby z zaburzeniami nastrojów oraz takie, które cierpią na inne choroby psychiczne. Używki mogą więc być też sposobem leczenia się z innych dolegliwości. Niestety pogarszają one jedynie stan chorego, sprawiając że potrzebuje on już pomocy osób trzecich lub terapii. Brak panowania nad emocjami również wskazywać może na pewne niebezpieczeństwo. Osoby takie działają pod wpływem emocji, dlatego też o wiele łatwiej sięgają po alkohol czy papierosy. Biorąc pod uwagę, że nawet osoby zdrowe czasem sięgają po alkohol w chwilach przygnębienia, możemy sobie jedynie wyobrazić jak niebezpieczne to jest dla jednostek o słabej woli. Nawet jednak jeśli posiadamy większą tendencje do uzależnień, ostatecznie i tak to od nas samych zależy czy pozwolimy, by kontrolę nad naszym życiem przejął nałóg i nie zmienią tego żadne statystyki czy wyniki badan naukowych.