Klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej

Klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej

Niepełnosprawność jest pojęciem, który w naszych czasach jest bardzo popularnym. Wpływa na to chociażby fakt, że w naszym kraju, jak i zagranicą jest coraz więcej osób niepełnosprawnych, z różnym stopniem zaawansowania. Możemy klasyfikować niepełnosprawność najpierw na ich rodzaje, a później te wszystkie poszczególne rodzaje jeszcze bardziej podzielić. Warto zwrócić uwagę na niepełnosprawność intelektualna, która może mieć różne stopnie nasilenia. Są one określane na podstawie badań inteligencji. Jest ona mierzona za pomocą specjalnych testów. Dawniej niepełnosprawność intelektualna wyłaniała tylko trzy stopnie niepełnosprawności. Dzisiaj obecnie według Światowej Organizacji Zdrowia wyróżnić możemy cztery stopnie. Mianowicie jest to lekka niepełnosprawność intelektualna, umiarkowana, znaczna oraz głęboka. Dwa rodzaje niepełnosprawności, a mianowicie umiarkowaną i znaczną, można razem określać jako głębsza niepełnosprawność intelektualna. Często dzieci w wieku przedszkolnym, są już poddawane badaniom psychologicznym poziomu inteligencji.