Karygodne błędy lekarzy

Wiele jest przypadków kiedy ogromne doświadczenie lekarzy oraz szybko i sprawność w działaniu ratuje życie osób z wypadków samochodowych bądź innych zagrażających życiu. Niestety bywają też takie przypadki kiedy lekarze popełniają karygodne błędy, które w rezultacie wywołują nawet niepełnosprawność u pacjenta. Takich przypadków nie jest dużo ale jednak występują. Na całym świecie zwłaszcza w gazetach słyszy się o tym, że jeden minimalny błąd lekarza bądź osób dyżurujących przy operacji spowodował niepełnosprawność bądź uszkodzenie pewnych możliwości ruchowych czy umysłowych na całe życie. Nie mamy na to praktycznie żadnego wpływu, ponieważ kiedy jedziemy z wypadku do szpitala w wpółprzytomni nie jesteśmy wstanie dostrzec jakiegokolwiek błędu lekarza, również nie mamy wyboru wybrania specjalisty, który będzie nas operował. Do powiedzenie mamy jedynie w przypadkach kiedy operacją bądź jakiś zabieg jest z góry ustalany przez lekarza po konsultacjach z nami, wtedy mamy cokolwiek do powiedzenie chociażby na temat tego kto będzie przeprowadzał zabieg. Błędy lekarskie podlegają odpowiedzialności prawnej oraz karnej jak każde inne przewinienie. Tylko w mocno uzasadnionych sytuacjach lekarz może zostać nie pociągnięty do odpowiedzialności. Z pewnością lekarze pilnują samych siebie, ponieważ kto by chciał odpowiadać za krzywdę drugiej osoby.