Jak pomóc osobie uzależnionej od alkoholu

Jak pomóc osobie uzależnionej od alkoholu

Alkoholizm, czyli uzależnienie alkoholowe to choroba. Należy ją więc leczyć, a alkoholika uznać za osobę chorą i potrzebującą leczenia. Niestety nie jest to takie proste ze względu na samego pacjenta, który często nie chce się leczyć, ponieważ nie ma świadomości że jest poważnie chory lub nie ma odwagi żeby to otwarcie przyznać i poddać się terapii odwykowej. I tutaj istotną rolę mają do spełnienia osoby z najbliższego otoczenia: rodzina, znajomi, przyjaciele. Należy namówić alkoholika do zrobienia pierwszego kroku tzn. uznania siebie za człowieka uzależnionego, koniecznie potrzebującego pomocy z zewnątrz. Następnie trzeba przekonać taką osobę, że ma szanse wyjść z nałogu i zacząć normalne życie. W tym celu musi zwrócić się do profesjonalisty, lekarza, który odpowiednio pokieruje leczeniem. Najtrudniejszym momentem będzie odstawienie alkoholu, bo może wystąpić sytuacja zagrożenia życia (delirium), dlatego chory powinien być umieszczony w specjalnym oddziale szpitalnym. Potem następuje detoksykacja czyli odtruwanie. Dalszy etap leczenia to rehabilitacja. Wymaga ona zaangażowania ze strony rodziny, współpracy z psychologiem, klubem abstynenta lub organizacją Anonimowi Alkoholicy. Najważniejsze jest to, żeby osoba, której udało się przestać pić nie sięgała już nigdy po alkohol, w przeciwnym razie istnieje ryzyko nawrotu choroby nawet po wypiciu małego drinka.