Ilość ludzi uzależnionych od leków psychotropowych na świecie rośnie

Ilość ludzi uzależnionych od leków psychotropowych na świecie rośnie

Z badań wynika, że leki psychotropowe na całym świecie są nadużywane, zwłaszcza dzieje się to w krajach rozwijających się. Takimi lekami na świecie leczy się zarówno bezsenność jaki otyłość i hiperaktywość u dzieci oraz inne w tym też różne rodzaje bólu. Dostęp do narkotyków w Europie niestety jest coraz większy i łatwiejszy. Walka z narkomanią nie jest łatwa, a rządy krajów zachodnich przede wszystkim starają się zredukować szkody na przykład poprzez udostępnianie pomieszczeń, w których narkomanii mogą bezpiecznie zażyć narkotyk bez większych programów mających edukować ludzi, młodzież oraz dzieci i ukazywać problemy wynikające z zażywania narkotyków. Niestety nie są to wystarczające działania, bowiem potrzeba programów, które spowodują redukcje zapotrzebowania na zażywanie narkotyków. Niestety kraje Europy Wschodniej i Środkowej też powielają ten schemat, który nie jest wystarczający w walce z tą plagą. We wszystkich krajach można stwierdzić niewystarczające zainteresowanie się tematem narkomanii. Najczęściej używanymi narkotykami są marihuana a na drugim miejscu jest amfetamina. Według najnowszych badań okazało się, że państwa Europy Wschodniej i Środkowej są wykorzystywane do transferu i przerzucania narkotyków do Europy Zachodniej. Ten obszar Europy jest też traktowany jako magazyn heroiny i kokainy, które potem przerzucane są na zachó