Grupowe metody leczenia uzależnienia

Grupowe metody leczenia uzależnienia

Nie ma żadnych dowodów na to, że metoda leczenia, a raczej zwalczania jakiegokolwiek uzależnienia, czy to psychicznego czy fizycznego w grupie jest lepsza od innych. Są zwolennicy metod grupowych, są zwolennicy metod farmaceutycznych, są też tacy, którzy uważają, że człowiek musi po prostu poradzić sobie sam. Choć nie ma dowodów, że metoda grupowa jest lepsza, to nie ma też dowodów, na to, że nie działa bądź przynosi szkody, dlatego nie ma żadnych przeciwwskazań do jej stosowania. Zapewne między innymi z tego powodu, spotykanie się osób z tymi samymi problemami i rozmowa o problemach jest stosowane zarówno wśród osób borykających się z chorobą alkoholową, narkomanią, uzależnieniem od leków, a nawet wśród osób, które cierpią na depresje bądź spotkały je w życiu pewne trudne do zrozumienia tragedie, chociażby śmierć ukochanej osoby. Do najbardziej popularnych metod w Polsce należą dwunastokrokowe metody takie jak AA, a więc anonimowi alkoholicy, czy AN, a więc anonimowi narkomani. Nie brak jednak również innych metod skupiających wokół siebie na przykład osób uzależnionych od seksu, jedzenia, papierosów czy hazardu. Pewne jest jedno – gdyby grupy nie działały i gdyby osoby do nich uczęszczające nie odczuwałyby pozytywnego wpływu na siebie oraz swoje uzależnienie, czy uczęszczałyby na nie i czy cieszyłyby się one taką popularnością?