Głuchoniemi

Głuchoniemi

Osoby o obniżonej sprawności sensorycznej są także znani pod nazwą osób głuchoniemych. Są to takie osoby, które niestety nie mogą korzystać ze słuchu ani tym bardziej z mowy. Dlatego właśnie specjalnie z myślą o takich osobach powstał specjalnie dostosowany język migowy. Dzięki niemu można porozumiewać się z takimi osobami. Nie słyszą oni słów, ani nie mogą rozmawiać, dlatego tutaj język wykorzystywany u takich osób niepełnosprawnych jest uwzględniony za pomocą ruchu dłoni. Języku migowego jak najbardziej można się nauczyć dlatego osoby w pełni zdrowe także mogą nauczyć się tego języka, przykładowo mając bliski kontakt z takimi osobami głuchymi, niemymi, czy głuchoniemymi. Obniżona sprawność sensoryczna nie jest stopniem niepełnosprawności, która umożliwia odpowiednie komunikowanie się z osobami sprawnymi w pełni. Wiadome jest że jeżeli nie zna się języka migowego raczej nie jesteśmy w stanie pomóc takiej osobie. Może być to bardzo poważne utrudnienie w komunikacji z osobami chorymi, głuchymi.