Dziecko niepełnosprawne

Dziecko niepełnosprawne

Obecnie pojawia się na świecie coraz więcej dzieci z upośledzeniem umysłowym. Kiedy w danej rodzinie pojawia się właśnie takie dziecko, to wiąże się to z wielkim wyzwaniem dla rodziny. Oczywiście radzą oni sobie z taka sytuacją w różny sposób. Bardzo często napięcia i stresy rodziców będą przechodzi na innych członków rodziny. Takie funkcjonowanie wpływa niekorzystnie na całą rodzinę. Dziecko upośledzone w rodzinie odbierane jest w rożny sposób. Wiele rodzin ze względu na to, że ich dziecko spotkało takie nieszczęście pragną otoczyć je całkowitą i jak najlepszą opieką ze strony wszystkich członków. Inne rodziny natomiast nie potrafią się z tym pogodzi, nie są w stanie wychowywać dziecko niepełnosprawne umysłowo, i czasem oddają je do adopcji. Należy jednak tutaj stwierdzić, że rodzina taka po prostu nie dorosła do tego, by w ogóle mieć dzieci. Pierwsza trudność jaka ich napotyka sprawia że się wycofują. Dziecko upośledzone umysłowo wymaga znacznej opieki, oczywiście to zależy od stopnia upośledzenia.