Czym jest efekt placebo

Czym jest efekt placebo

Efekt placebo jest wykorzystywany we współczesnej medycynie. Fenomen tego efektu jest nieustannie badany przez naukowców z całego świata. Na czym on polega? Pacjentowi, który cierpi na daną chorobę, podaje się lekarstwo, które ma pomóc w jej zwalczeniu. W rzeczywistości nie podaje mu się prawdziwego lekarstwa, jednak zupełnie obojętną substancję, która nie wywoła żadnych reakcji w organizmie. Jednak chory jest przekonany, że podaje mu się prawdziwe lekarstwo, ponieważ substancja ta nie tylko wygląda jak prawdziwy, podawany mu wcześniej lek, ale także podobnie pachnie i smakuje. Okazuje się, że podanie placebo w wielu przypadkach ma realny wpływ na poprawę zdrowia chorego. Efekt placebo wykorzystuje się jako część terapii leczniczej, chociaż z medycznego punktu widzenia nie ma on żadnego wpływu na stan pacjenta. Jednak psychika chorego podpowiada mu, że skoro przyjął lek, powinien on poczuć się lepiej. I tak dzieje się naprawdę. Psychika człowieka jest ściśle powiązana z jego organizmem, dlatego też nastawienie pacjenta do terapii ma ogromny wpływ na jej skuteczność. Jeśli chory jest do niej nastawiony pozytywnie, przyniesie ona lepsze wyniki. Dlatego efekt placebo jest chętnie stosowany przez lekarzy, tym bardziej że nie może on zaszkodzić, a jedynie pomóc. Nie można jednak pokładać całej nadziei na wyzdrowienie w efekcie placebo, ponieważ odpowiednie nastawienie to nie wszystko.