Czym jest diabetologia

Czym jest diabetologia

Diabetologia to jedna z nauk medycznych, która zajmuje się szeroko pojętą tematyką cukrzycy, a przede wszystkim jej profilaktyką oraz leczeniem. Cukrzyca jest chorobą tak często występującą u ludzi, że konieczne stało się wyodrębnienie takiej właśnie specjalności lekarskiej. Cukrzyca pojawia się coraz częściej, głównie ze względu na styl życia prowadzony w dzisiejszych czasach, który opiera się na spożywaniu dużych ilości produktów bogatych w cukry proste oraz małej aktywności fizycznej. Lekarz diabetolog zajmuje się badaniem pacjentów chorych na cukrzycę, rozpoznawaniem choroby oraz jej leczeniem. Lekarz taki może również na specjalne życzenia wystawiać zaświadczenia o chorobie, które są potrzebne na przykład instytucjom oraz organom państwowym. Droga do zostania diabetologiem wygląda podobnie jak w przypadku lekarzy o innych specjalnościach. Konieczne jest ukończenie szkoły medycznej, która trwa 6 lat. Podczas tego okresu, przyszli diabetolodzy studiują na specjalizacji powiązanej ze swoim przyszłym zawodem. Następnie konieczne jest ukończenie specjalizacji, podczas której przyszły diabetolog odbywa praktyki oraz zajęcia teoretyczne. Po ukończeniu specjalizacji otrzymuje się prawo do wykonywania zawodu. Następnie możliwe jest podjęcie nauki na studiach drugiego stopnia, lub rozpoczęcie działalności zawodowej w szpitalach, placówkach medycznych, lub podjęcie działalności w prywatnym gabinecie.