Czy odpowiednie ustawy zapewniają łatwiejsze życie niepełnosprawnym

Biorąc pod uwagę, jak wielu mieszkańców Unii Europejskiej, Polski, jest osobami niepełnosprawnymi, każdy kraj powinien zwrócić baczną uwagę na ten problem. Możemy być zdziwieni, ale co siódmy Polak wykazuje stopień niepełnosprawności. Nie widzimy aż tylu niepełnosprawnych wokół nas, ale też prawda jest smutna – wielu z nich nie może opuszczać swoich domów, po prostu nie ma takiej możliwości. Ich mieszkania są ich więzieniami. Tymczasem, gdy popatrzymy na polskie ustawy związane z pomocą niepełnosprawnych, można by pomyśleć, że jesteśmy krajem, w którym otrzymują wszelką niezbędną pomoc. Niepełnosprawni mają swoją zatwierdzoną Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych, która gwarantuje im takie prawa, jak: pełne uczestnictwo w życiu społecznym, dostęp do wszystkich dóbr i usług, dostęp do leczenia, opieki, rehabilitacji, do życia w otoczeniu wolnym od barier funkcjonalnych, do korzystania ze środków transportu i tym samym do swobodnego przemieszczania się, dostępu do informacji. Tymczasem, jak to w praktyce wygląda, każdy niepełnosprawny mógłby napisać książkę. Nadal, nie każdy środek transportu ma niski podest, aby można było wjechać wózkiem do środka. Brak odpowiednich podestów nawet przy najbardziej okazałych urzędach – ciężko jest wjechać wózkiem po schodach. W wielu blokach mieszkalnych także brakuje podjazdu do drzwi wejściowych. Przykłady można mnożyć. Samo zdobycie wózka inwalidzkiego, dla niepełnosprawnego utrzymującego się z renty – graniczy z cudem.