Czy geny są odpowiadzialne za alkoholizm

Czy geny są odpowiadzialne za alkoholizm

Terapeuci zajmujący się zagadnieniem uzależnień zgodnie twierdzą, że mechanizm uzależnienia jest podobny niezależnie od tego, co jest przedmiotem uzależnienia. Nieważne, czy osoba jest uzależniona od seksu, niejedzenia, jak jest w przypadku anoreksji czy też narkotyków Podstawowym pytaniem neurobiologów, psychologów oraz psychiatrów jest to, czy podłożem uzależnienia jest biologia czy psychika, to znaczy, czy procesy biologiczne zachodzące w mózgu odpowiadają za uzależnienia. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo istotna, bowiem to warunkuje sposób leczenia, jeżeli bowiem jest wina psychiki, to leczenie powinno polegać na psychoterapii, natomiast jeżeli jest to wina procesów zachodzących w mózgu, powinno być prowadzone leczenie farmakologiczne. Prowadzone były badania na bliźniętach jednojajowych jak tez różnojajowych, które były dziećmi alkoholików, a wychowywane były w różnych rodzinach. Badania te wskazały, że jest możliwość dziedziczenia pewnego rodzaju zaburzeń neurologicznych czy tez biochemicznych, które przyczyniają się do rozwoju alkoholizmu w przyszłym tychże dzieci. Badania prowadzone na zwierzętach potwierdziły te same wyniki co na bliźniętach, czyli, że jest większa podatność na tolerowanie alkoholu, czy też preferencji do picia alkoholu. Wyniki tych badań zapoczątkowały poszukiwania genów odpowiadających za rozwój alkoholizmu.