Co siódmy Polak jest osobą niepełnosprawną

Około 15% ludności zamieszkującej kraje Unii Europejskiej to osoby niepełnosprawne. W Polsce, to co siódmy Polak ma problemy dysfunkcyjne. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, osoba niepełnosprawna to taka, u której uszkodzenie lub obniżenie sprawności funkcjonowania organizmu – fizyczne lub umysłowe, uniemożliwia sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie, mając na uwadze płeć, wiek i zewnętrzne czynniki. Niepełnosprawność możemy podzielić na trzy grupy, ze względu na rodzaje dysfunkcji. Pierwsza grupa, to niepełnosprawność fizyczna – uniemożliwiająca swobodne lub samodzielne poruszanie się, czy wykonywanie wielu czynności. Może być wrodzona lub nabyta w następstwie różnych chorób. Druga grupa, to niepełnosprawność umysłowo – psychiczna, również wrodzona, lub po przebytych chorobach. Trzecia grupa, to pozostałe, bliżej nieokreślone dysfunkcje organizmu. Rozpatrując dalej problem niepełnosprawności, można tworzyć kolejne grupy w oparciu o wiek, płeć, stopień niepełnosprawności. Problem jest ogromny, a trudno wszystkie osoby niepełnosprawne zakwalifikować do wspólnego mianownika. Każda z tych osób ma prawo do godnego życia, a rolą i obowiązkiem pozostałej części społeczeństwa, tej zdrowej, jest zapewnienie im godnych do życia warunków, ułatwienie życia. Nawet zwykły krawężnik, na który zdrowi nie zwracają uwagi, może być przeszkodą nie do przebycia.