Choroby upośledzające

Choroby upośledzające

Choroby upośledzające przede wszystkim są znacznym utrudnieniem. Osoby niepełnosprawne znacznie bardziej pozostają dostosowane do wielu możliwości. Tutaj można wziąć pod uwagę kwestię wykorzystania konkretnych możliwości. Nie zawsze los jest na tyle łaskawy. Choroby upośledzające człowieka są przede wszystkim powiązane z koniecznością korzystania z wózka inwalidzkiego, laski, czy tez komunikowania się tylko i wyłącznie za pomocą języka migowego. Osoby chore psychicznie także są pewnego rodzaju upośledzone, z uwagi na ograniczone możliwości komunikowania się z nimi. Choroby upośledzające to także aspekty powiązane z uszkodzeniem układu nerwowego. Doskonałym przykładem może być tutaj stwardnienie rozsiane, które można znacznie utrudniać normalne funkcjonowanie każdego człowieka. Nie jest w tym wypadku zawsze konieczne odpowiednie dostosowanie wszelkich medycznych pojęć, o ile wymagana jest pomoc innych osób. Osoby niepełnosprawne często nie do końca mogą poradzić sobie w życiu, nie korzystając z pomocy osób zdrowych.