niepełnosprawność

Definicja ogólna

Definicja ogólna

Definicja ogólna odnośnie osób niepełnosprawnych to przede wszystkim uwarunkowanie stanu fizycznego i psychicznego do konkretnej niemocy. Z definicji ogólnej wynika że osoba niepełnosprawna to taka, której nie można dostosować do normalnych norm zachowań. Jej role życiowe, społeczne są znacznie bardziej ograniczone, a co za tym idzie musi korzystać ona z konkretnych warunków przystosowanych do jej stanu. Prawa osoby niepełnosprawnej są jak najbardziej uwarunkowane na zasadzie jej stanu. Dzięki temu może ona korzystać z konkretnych elementów takich jak określone dla niej miejsca parkingowe. Dla osoby niepełnosprawnej przede wszystkim codzienność stawia wszelkie bariery. Tutaj można wziąć pod uwagę takie aspekty jak strefa społeczna, ekonomiczna. Osoby niepełnosprawne nie za bardzo mają możliwość normalnego życia. Utrudnienia są tutaj powiązane z kwestią braku możliwości korzystania z niektórych usług itp. Na pewno takie osoby mają swoje przywileje, dzięki którym znacznie łatwiej można żyć.

Potrzeby osób niepełnosprawnych

Potrzeby osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne intelektualnie posiadają takie same prawa, jak każdy inny człowiek. Prawa takie są potrzebne po to by były one uznawane za indywidualność, i by mogły rozwijać się we właściwy sobie sposób. Osoby niepełnosprawne umysłowo funkcjonują najłatwiej wtedy, gdy to czego się od nich oczekuje jest zgodne z ich potrzebami. Potrzeby które nie są zaspokajane ze strony osób najbliższych mogą spowodować u dziecka reakcje gniewy, agresji jak również uzewnętrzniającej się agresywności ruchowej. Bardzo często popełniany jest błąd, gdyż rodzice uważają, że wiedzą i z góry zakładają co dziecku jest potrzebne. Tak to jednak nie działa, należy się wsłuchać w potrzeby osób niepełnosprawny, bo tylko w ten sposób będziemy w stanie pomóc jej. Osoby niepełnosprawne przede wszystkim potrzebują następujących potrzeb: bezpieczeństwa, doznawania opieki, porozumienia z otoczeniem, jak również i bycia zauważalnym oraz poczucia własnej wartości. Nie ma wątpliwości, ze potrzeba bezpieczeństwa jest najważniejsza zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i sprawnych.

Przyczyny niepełnosprawności

Przyczyny niepełnosprawności

Istnieje wiele przyczyn niepełnosprawności, które znacznie bardziej utrudniają życie takim osobom. Przede wszystkim wady wrodzone, to jest największa przyczyna upośledzenia sprawności. Często dotyczy to chorób powiązanych z układem nerwowym. Tutaj stwardnienie rozsiane może być odpowiedzią na pytanie o przyczyny niepełnosprawności. Kolejnym elementem niepełnosprawności wielu osób jest przede wszystkim kwestia wypadków, urazów, spowodowanych tragicznymi wypadkami, przykładowo drogowymi ale nie tylko. Skacząc na główkę do wody, gdzie nie jest tak do końca zbadany teren, poziom wody, może skończyć się bardzo tragicznie. Oczywiście przyczyn niepełnosprawności jest znacznie więcej. Czasami zwykła infekcja, niedoleczona, niedoleczona, zignorowana może być tym początkiem, do niepełnosprawnego życia. Choroby przewlekłe są w znacznym stopniu, ponieważ aż w osiemdziesięciu procentach przyczyną wszelkiego rodzaju upośledzeń. Niepełnosprawność jest z pewnością bardzo trudną sytuacją dla każdego, nie tylko dla samej osoby poszkodowanej.

Inwalidztwo

Inwalidztwo

Inwalidztwo to przede wszystkim przypadłość dostosowana do takich możliwości jak niesprawność na skutek długotrwałego uszkodzenia organizmu. Inwalida jest się, kiedy dana choroba postępuje powyżej sześciu miesięcy. Inwalidztwo jest bardzo określoną przypadłością. Nie jest to jednak uzasadnienie całkowitej niezdolności do pracy. Inwalidzi jak najbardziej mogą pracować, uzależnione jest to od stopnia niepełnosprawności. Monza wziąć pod uwagę przykładowo częściową niezdolność do pracy, przykładowo zajmując dość odpowiedzialne stanowiska, które wymagają jak najbardziej sprawności ruchowej, intelektualnej. Częściowe zaburzenia przykładowo dotyczące ruchu, poruszania się o kulach na pewno tworzy wokół takiej osoby możliwość uzyskania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego stwierdzając inwalidztwo. Czasami społeczeństwo w bardzo dziwny sposób odnosi się do takich osób, które mimo wszystko starają się na swój sposób żyć jak najbardziej normalnie mimo wszystkich utrudnień życiowych, jakie mogą napotkać każdego dnia.

Miejsca parkingowe

Miejsca parkingowe

Miejsca parkingowe na pewno są niewątpliwie bardzo ważne, tym bardziej kiedy mowa jest coraz większych ilościach osób zmotoryzowanych. Miejsca parkingowe są na pewno bardzo dobrze wyselekcjonowane. Nie tylko są one możliwe dla osób pełnosprawnych, które na co dzień radzą sobie z prowadzeniem auta. Osoby niepełnosprawne jak najbardziej tez mają możliwość korzystania z samochodów przystosowanych właśnie do ich sytuacji. Oczywiście pod tym względem mają oni wytyczone konkretne miejsca parkingowe, dzięki którym znacznie łatwiej można dopasować odpowiednie zatrzymania. Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej jest uwzględniane na większości większych parkingów. Na tym miejscu nie ma absolutnie żadnego prawa stanąć osoba, która nie jest w jakiś sposób niepełnosprawna, nie mając określonych uprawnień. Miejsca parkingowe przystosowane do korzystania z niego dla osób niepełnosprawnych, bądź też osób przewożących osoby niepełnosprawne. Na pewno miejsce parkingowe odpowiednio oznaczone jest bardzo dobrze znane wszystkim kierowcom.

Obniżona sprawność komunikowania się

Obniżona sprawność komunikowania się

Obniżona sprawność komunikowania się to przede wszystkim problem dotyczący osób, które mają znacznie bardziej utrudnione życie. Poprzez ich ułomność na podstawie przynajmniej chorób psychicznych, gdzie zachwiany jest element komunikacyjny. Oczywiście nie są to jedyne powody, dla których taki właśnie element zostawia uniemożliwiający charakter. Trzeba by zauważyć,że nie nie wszystko tak zostaje zaprezentowane. Obniżona sprawność komunikowania się dotyczy przede wszystkim osoby, które mają trudności powiązane z jąkaniem się Pod tymi aspektami można także rozumieć osoby chore na autyzm. Na pewno takie osoby, nie mają lekko w życiu. Podobnymi zaburzeniami mowy można także dostosować ludzi, którzy chorują na zespół Tourett’a. W tym przypadku chorzy nie tylko mają trudności z mówieniem, ale także z opanowaniem swoich ruchów, na które za bardzo nie mają wpływu. Często wypowiadają nieświadomie niestosowne słowa, przekleństwa, co może znacznie utrudnić komunikację pomiędzy ludźmi. To znacznie utrudnia życie takim osobom.

Utrudnienia

Utrudnienia

Utrudnienia względem korzystania z codziennych czynności w przypadku wielu osób pozostaje dostosowane do osób niepełnosprawnych. Na pewno są to nie do końca wystarczające aspekty dzięki którym można tylko sobie utrudnić jednak starania w przypadku modernizacji w dalszym ciągu trwają. Kiedyś niepełnosprawne osoby miały zdecydowanie trudniej ze względów podlegającym niskiej akceptacji, uwarunkowanej przykładowo dostosowaniem miejskich ośrodków ale nie tylko, do roli także osoby niepełnosprawnej. Utrudnienia są w szczególności doskonale zauważane na zasadzie zimowej pory roku, gdzie tak naprawdę większość osób niepełnosprawnych nie rusza się z domu, z oczywistych powodów. Zaspy, nie do końca odśnieżone chodniki sprawiają dużo trudności osobom jak najbardziej sprawnym w przypadku przemieszczania się, poruszania, a co dopiero w przypadku osoby nie mogącej poruszać się w inny sposób jak tylko na specjalistycznym wózku inwalidzkim. Utrudnienia także doskonale są widoczne na zasadzie niedostosowanych elementów społecznych.

Pomoc PEFRON-u

Pomoc PEFRON-u

PEFRON to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Został on utworzony w roku 1997 i ma przede wszystkim na celu pomaganie osobom niepełnosprawnym. Pomoc ta jest oczywiście związana z pieniędzmi, które osoba niepełnosprawna może przeznaczyć na różne cele. Może być to rehabilitacja, sprzęt rehabilitacyjny, jak również i na likwidację barier architektoniczny i wsparcie podczas zatrudnienia. Ten ostatni element to chyba wymaga największej uwagi. Wiemy, że jeszcze kilka lat wstecz osoby niepełnosprawne tak naprawdę mogły zapomnieć o zatrudnieniu. PEFRON to organ, którego środki przeznaczone mogą być na obniżenie kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Bardzo często ludzie młodzi udają się na studia, i również dostają z PEFRONU dofinansowanie na edukację. Najczęściej są to pieniądze na zakup materiałów edukacyjnych potrzebnych do studiowania, jak również zwrot za studia w przypadku studiów zaocznych. Wiemy, że ludzi niepełnosprawnych w ostatnim czasie jest coraz więcej. W szczególności dotyczy to niepełnosprawności fizycznej jak i intelektualnej.

Uszkodzenia narządu ruchu

Uszkodzenia narządu ruchu

Światowa Organizacja Zdrowia zajmuje się wszystkimi pojęciami, które związane są bezpośrednio z medycyną, zdrowiem. Jak wiemy niepełnosprawność nie jest chorobom lecz stanem, który wywołany jest różnymi przyczynami. Niepełnosprawność fizyczna, ruchowa dotyczy najliczniejszej grupy osób. Tutaj wyróżnić możemy trzy grupy uszkodzenia narządu ruchu: uszkodzenia lub braki w anatomicznej strukturze ruchu, zaburzenia czynności motorycznych oraz deformacje narządów ruchu. Pierwsza gruba, to osoby, które mają uszkodzone kości i mięśni kończyn. Najczęściej jest to spowodowane urazami lub amputacjami, które zostały wykonane w trosce o życie pacjenta. Uszkodzenia te mogą mieć różne zakresy. Osoby z zaburzeniami motorycznymi, to takie, które mają uszkodzony narząd ruchu wywołany schorzeniami neurologicznymi. Zaliczyć możemy tutaj udar mózgu, zator lub dziecięce porażenie mózgowe. Ostatnia grupa a więc osoby z deformacjami narządu ruchu wywołane mają to poprzez wady wrodzone lub schorzenia kości i mięśni.

Zdrowie fizyczne

Zdrowie fizyczne

Wiadome jest, że w przypadku zdrowia fizycznego osób niepełnosprawnych trzeba wziąć pod uwagę takie aspekty jak kalectwo czy inwalidztwo. Na pewno utrudnia to normalne funkcjonowanie. Czasami osoba niepełnosprawna nie jest chora na ciele, ale na umyśle, co znacznie bardziej może utrudnić jej normalne funkcjonowanie. Zdrowie fizyczne dla osób niepełnosprawnych to przede wszystkim ograniczone możliwości dzięki którym nie można normalnie żyć. Takie osoby mają trudność często z poruszaniem się co stanowi niemal barierę nie do pokonania w przypadku normalnego życie. Samotność jest tutaj dodatkowym utrudnieniem. Osoby niepełnosprawne maja znacznie gorsze życie. Oczywiście podczas budowy domów jakiś budynków socjalnych uwzględnia się także element dotyczący niepełnosprawnych, takie jak specjalna winda, dzięki której niepełnosprawna osoba możne dotrzeć na miejsce, bez większych przeszkód, jednak nie zawsze jest to jeszcze widoczne. Zdrowie fizyczne to znacznie większe utrudnienie dla osób niepełnosprawnych.