Być niepełnosprawnym

Być niepełnosprawnym

Niepełnosprawność to ciężki kawałek chleba. Być niepełnosprawnym nie jest łatwo. Trzeba zmagać się każdego dnia z wszelkimi trudnościami napotkanymi na swej drodze. Tutaj nawet zwykły spacer dla osoby będącej zdrową, jest naturalny, prosty, łatwy, dla osoby niepełnosprawnej to na pewno znacznie większe utrudnienie. Być może osoby niepełnosprawne kiedyś będą mogły znacznie bardziej korzystać z życia codziennego, jednak na dzień dzisiejszy jest to znacznie bardziej utrudnione. Niepełnosprawność znacznie bardziej pozostaje uwarunkowana na zasadzie warunków. Szczególnie zima niepełnosprawność może doskwierać. W przypadku nieodśnieżonych dróg, zmagają się osoby zdrowe. Dla osoby niepełnosprawnej jest to wilka bariera niemal nie do przekroczenia. Niepełnosprawność może znacznie utrudniać życie, chociażby w przypadku komunikacji. Tutaj komunikowanie się z ludźmi może być już sporym wyzwaniem, dla takiej chorej osoby. Czasami może to być pierwszy krok do załamania psychicznego takiej niepełnosprawnej osoby.