Anonimowi Narkomani

Anonimowi Narkomani

Podobnie jak w przypadku osób cierpiących na chorobę alkoholową, również wśród osób zmagających się z problemem dotyczącym uzależnienia od narkotyków, a więc środków chemicznych, odurzających znaleźć można grupy wsparcia. Grupa wsparcia dotycząca zwalczania choroby jaką jest narkomania, to tak zwani anonimowi narkomani, fachowo określani jako wspólnota bezdochodowa (to ważne), która zrzesza zarówno mężczyzn jak i kobiety jakich łączy jeden wspólny cel – zwalczenie uzależnienia od narkotyków, a więc zaprzestanie zażywania wszelkiego rodzaju narkotyków. Na czym polega? Podobnie ja w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, narkomani, tak jak alkoholicy spotykają się regularnie na tak zwanych mitingach, gdzie stopniowo, pokonują kolejne kroki w celu osiągnięcia sukcesu. Tak samo jak w przypadku alkoholizmu, również tutaj opracowany został system 12 kroków których przejście nie gwarantuje, ale powinno pomóc w osiągnięciu sukcesu, w tym wypadku zaprzestaniu spożywania narkotyków. W przypadku narkotyków jednak, bardzo duża liczba takich mitingów ma charakter zamknięty, co oznacza, że mogą na nich przebywać jedynie osoby uzależnione, wcześniej zgłoszone, a nie tak zwani wolni słuchacze czy osoby trafiające tam przypadkowo. Pozwala to na poczucie bezpieczeństwa i z pewnością stanowczo lepsze efekty.