Alkoholizm jako najgorsze uzależnienie?

Alkoholizm jako najgorsze uzależnienie?

Choroba alkoholowa to jedno z najczęściej spotykanych rodzajów uzależnień, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Definicja choroby alkoholowej, a więc alkoholizmu nazywanego nierzadko także jako toksykomania alkoholowa mówi, że jest to po prostu zaburzenie psychiczno-fizyczne, które wiąże się z utratą kontroli w kwestii ilości spożywanego alkoholu. Mówiąc wprost, osoba pijąca alkohol pije go w nadmiarze i w ilościach znacznie przekraczających normalne dawki, upajając się tak bardzo, że wskaźniki pomiaru ilości alkoholu we krwi bardzo często znacznie przekraczają maksymalny stan, po którego przekroczeniu powinna następować śmierć. Ze względu na rosnącą w organizmie tolerancję na alkohol chory spożywa go coraz więcej, aż do momentu, kiedy poczuje, że działa. Działanie oznacza tutaj fakt, że alkohol daje efekt taki jak momencie gdy uzależniony dopiero zaczynał swoją przygodę z alkoholem, dając mu przyjemność i powodując stan upojenia alkoholowego objawiającego się znacznie lepszym humorem. Przeprowadzane nieustannie badania wskazują, że niestety coraz więcej osób nadużywanie alkoholu w sposób ryzykowny. Specjaliści biją na alarm – według nich alkohol jest nadużywany przez polskie społeczeństwo w ilości. Nadużywa go prawdopodobnie już około szesnastu, do dwudziestu procent wszystkich Polaków.